Harmonogram

Píjem pihlášek 5.10. - 31.12. 2021
Regionální kola: leden, únor 2022
Semifinále: zaátkem bezna 2022
Finále: 25. bezna 2022
Kantorský bál: 26. bezna 2022

Nov ronk zan za

ast kandidt v jednotlivch regionech

<strong>Hlavn msto Praha</strong></br />
Ballkov Pavlna <br />Brejla Martin <br />Hrube Hynek <br />Koudelkov Marcela <br />Krlov Romana <br />Pvkov Barbora <br />Prek Tom <br />eda Petr <br />Vdesk Jaroslav <br /> <strong>Stedoesk kraj</strong></br />
Kuera Jan <br />Marek Luk <br />Novkov Eva <br />tolov Kateina <br />Tovarov Jana <br /> <strong>Karlovarsk kraj</strong></br />
David Matou <br /> <strong>steck kraj</strong></br />
Svobodov Nikola <br />Vopatov Pavla <br /> <strong>Libereck kraj</strong></br />
Tmov Veronika <br /> <strong>Krlovhradeck kraj</strong></br />
Rejlov Dana <br />Toukov Kaparov Iva <br /> <strong>Pardubick kraj</strong></br />
Baro Leo <br />Coufal Jan <br />Hemerkov Iva <br />Jirkov Dita <br />Leksov Zuzana <br />Vvra Jan <br /> <strong>Olomouck kraj</strong></br />
Bae Lenka <br />Sedlkov Pavlna <br /> <strong>Moravskoslezsk kraj</strong></br />
Eliov Mgr. Petra <br />Kuerov Jana <br />Navrtil Zdenk <br />Plasgurov Nikola <br />Rohkov Sylva <br />Vemiovsk Martina <br /> <strong>Zlnsk kraj</strong></br />
Dolealov Mgr. Hana <br />Lorencov Jana <br /> <strong>Jihomoravsk kraj</strong></br />
Bezdkov Lucie <br />Dohov Lenka <br />Hladk Bohdan <br />Kork Josef <br />Krajirovi Jan <br />Neck Herodesov Monika <br />Pibylov Marcela <br /> <strong>Kraj Vysoina</strong></br />
Brabcov Lucie <br /> <strong>Jihoesk kraj</strong></br />
Myler Filip <br /> <strong>Plzesk kraj</strong></br />
Curko Petr <br />Klikov Mgr. Marcela <br />Ptaszek Zuzana <br />

Upozornn na novinky e-mailem

Nominovan 2020/2021 - Středočeský kraj

Od 1.3. 2021 jsou zde zveejnny pouze kompletní pihlášky tch, kteí se zúastnili regionálního kola.  Pokud se náhodou stalo, e jste poslali obhajobu a váš kandidát není v seznamu, kontaktujte nás.

Ve zvolenm kraji nejsou pro tento ronk zatm pihleni dn kandidti

Seznam vech kandidt

Patron anktey

Prof. Václav Paes

 

 

Zlatý partner

Stíbrný partner

 

Partnei 2020-2021

Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy R
CK2
MOS P
EKO KOM a.s.
Fly United
Berchtold
Alkom
Nrodn pedagogick muzeum a knihovna J. A. Komenskho
NPDM
Krlovstv eleznic
MP Education
Hlavn msto Praha
Efko
Mlkrna Valask Mezi

Mediln partnei 2020-2021

Dtsk tiskov agentura
T: D
Prvo
Tdenk kolstv
Adam.cz
zen koly
esk novinky
Amos vision